Ambulancia arrow Krk arrow PÁLENIE A BOLES? NA JAZYKU arrow Ako vzniká a aké sú prí?iny?
Ako vzniká a aké sú prí?iny?

    Vznik pálenia na jazyku môže ma? mnoho prí?in.

    Preto je dôležité odlíši? iné ochorenia sliznice ústnej dutiny
    /napr. soor – kandidóza, infekcia spôsobená ples?ami, ?i glossitis – zápal
    jazyka/.

    U primárneho /prvotného/ pálenia na jazyku sa jedná o tzv. miestnu
    senzitívnu neuropatiu /neurologicky podmienený/ sliznice ústnej dutiny.
    Bolo dokázané, že nastane atrofia /zmenšenie, zníženie funkcie/ nervových
    zakon?ení v sliznici. 
   
    Pretože sa pálenie na jazyku vyskytuje ve?mi ?asto u žien po menopauze,
    diskutuje sa o prí?ine vzniku na základe hormonálnej poruchy.

    Naj?astejšie prí?iny pálenia na jazyku s vidite?ným nálezom na jazyku sú:
         >> infekcie - zápal 
              /?asto: candida, enterobaktérie, fusospirochéty, helicobaktér, 
              klebsiella/
              - naj?astejšie je to infekcia hríbami /candida/, ktorá sa vyskytuje u 
                ?udí so zníženou funkciou imunitného systému, napr. pri rádio,-
                chemotherapii /vzniká typický belavý povlak – soor/
              - soorstomartitis
              - gingivostomatitis herpetica
              - glossitis rhombica mediana

         >>  chemické, fyzikálne pôsobenie
              - rádiogenná mukozitída /zapálenie sliznice ústnej dutiny/
              - mukozitída na podklade refluxu /u pacientov s „pálením žáhy“/
              - alkoholo a nikotínom podmienená mukozitída
              - lie?ba zlatom, bizmutom, olovom môže vies? k zápalu sliznice v 
                ústnej dutine

         >>  mechanické dráždenie, novotvary, alergie
              - ostré zuby  /protézy/
              - zhubné nádory
              - alergia proti zubným materiálom a potravinám

    Sekundárne /druhotné/ pálenie na jazykuje je spôsobené mnohými
    hematologickými /ochorenia krvi/, endokrinologickými /choroby žliaz/ a 
    reumatologickými /ochorenia k?bov a svalov/ ochoreniami.

    Sem patrí tzv. perniziózna anémia /chudokrvnos?/, kedy je nedostatok
    vitamínu B12 a vzniká zápal jazyka.

    Pálenie, boles? jazyka sú ?alej ?asto prítomné u diabetikov /pacienti s 
    cukrovkou/, u ?udí užívajúcich chronicky alkohol /vzniká nedostatok vitamínu A 
    a zinku/.

    Kožné ochorenia spôsobujúce pálenie a boles? jazyka:
              - lichen ruber planus /je to nenakazlivé ochorenie kože a sliznice s 
                ?ervenými, svrbivými vyrážkami/
              - sklerodermia /ochorenie kože, tzv. „hrubá koža“, pri ktorej dochádza k 
                oslabeniu spojivového väziva k koži a rôznych orgánoch/
              - pemphigus vulgaris /je autoimunitné ochorenie kože kedy vznikajú 
                p?uzgiere na koži/

    Z neurologických ochorení to môže by?:
              - ochorenia nervu jazykovohltanového /glossopharyngeus/, nervu
                jazykového
/lingualis/, podjazykového nervu /hypoglossus/

    Druhotné pálenie na jazyku môže by? spôsobené dlhodobým dýchaním cez ústa
    pri nepriechodnosti nosa /napr. vybo?ená nosová priehradka, nosové polypy/.

    Pocit strachu, psychické poruchy, alebo depresia tvoria ve?kú ?as? prí?iny
    vzniku pálenia na jazyku.
< Späť   ÄŽalej >
Advertisement
Copyright 2005 - 2012 / ORL ambulancia - MUDr. Hromada Jozef. Všetky práva vyhradené.
Texty na stránke majú len informatívny charakter. Vždy sa poradte so svojím lekárom.